Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
16. Ulusal Kil Sempozyumu

Bildiri Yazım Kuralları

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

 

16. Ulusal Kil Sempozyumu için, sözlü yada poster olarak sunulmak üzere, Genişletilmiş Özet Bildiri yada Tam Metin Bildiri şeklinden birisini tercih ederek ve bildirilerinizi verilen formata uygun biçimde hazırladıktan sonra kil16comu.edu.tr adresine gönderebilirsiniz. 

Bildirileriniz, "16. Ulusal Kil Sempozyumu Bildiriler Kitabı"nda basılacaktır.

 

1.     Genişletilmiş Özet Bildiri:  İngilizce özeti ile birlikte toplam en az 700 veya en fazla 2000 kelimeden oluşmalıdır

  

2.    Tam Metin Bildiri: İngilizce özeti ile birlikte toplam en fazla 10 sayfadan oluşmalıdır

 

   

 

Ekler

Genişletilmiş Özet Bildiri formatı.docx
Tam Metin formatı.docx