Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
16. Ulusal Kil Sempozyumu

Sunum Şekilleri

SÖZLÜ VE POSTER SUNUM FORMATLARI

 

16. Kil Sempozyumunda sunulacak sözlü bildiriler için sunum ve tartışma dahil 20 dakika süre verilmektedir. Sunumlar powerpoint sunular şeklinde hazırlanmalıdır. Poster sunuları, yatay olarak hazırlanmalıdır. Yatay (en) uzunluk 120 cm ve düşey (boy) uzunluk 90 cm olarak kullanılmalıdır.