Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
16. Ulusal Kil Sempozyumu

Bilim Kurulu

BİLİM KURULU

Abidin TEMEL (Hacettepe Üniversitesi)

Ali  GÜREL (Niğde Üniversitesi)

Ş. Ali SAYIN (Aldridge Min. Mad.)

Ahmet Ruhi MERMUT (Harran Üniversitesi)

Ahmet YILDIZ  (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Asuman GÜNAL TÜRKMENOĞLU (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

İ. Aydın ARAS (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Aydın KAVAK  (Kocaeli Üniversitesi)

Ayten ÇALIK (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Can AYDAY (Anadolu Üniversitesi)

Candan GÖKÇEOĞLU (Hacettepe Üniversitesi)

Ceren KÜÇÜKUYSAL (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Cevdet KAYNAK  (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Dicle BAL AKKOCA (Fırat Üniversitesi)

Duygu BOYRAZ (Namık Kemal Üniversitesi)

Emel ABDIOĞLU  (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Erdal ÇOKÇA (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Erhan AKÇA (Adıyaman Üniversitesi)

Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI (Anadolu Üniversitesi)

Eşref ATABEY (Hacettepe Üniversitesi Mezotelyoma ve Medikal Jeoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi)

Fahri ESENLI (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Fazlı ÇOBAN (Balıkesir Üniversitesi)

Haluk AKGÜN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Hüseyin YALÇIN  (Cumhuriyet Üniversitesi)

Hüsnü AKSOY (Hacettepe Üniversitesi)

Ömer Işık ECE   (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Işık YILMAZ  (Cumhuriyet Üniversitesi)

İhsan BOZDOĞAN (Esan)

İskender IŞIK (Dumlupınar Üniversitesi)

İsmail GIRGIN ( Hacettepe Üniversitesi)

Kadir YURDAKOÇ (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Kağan KAYACI (Kale Seramik)

Mefail YENIYOL (İstanbul Üniversitesi

Mehmet ARSLAN  (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Mehmet Sezai KIRIKOĞLU (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Mehmet ŞENER (Niğde Üniversitesi)

Muazzez ÇELIK KARAKAYA  (Selçuk Üniversitesi)

Murat ÇIFLIKLI  (Niğde Üniversitesi)

Mustafa ALBAYRAK (MTA Genel Müdürlüğü)

Mustafa KOÇKAR (Gazi Üniversitesi)

Mustafa KUŞÇU (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Mümtaz ÇOLAK   (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Müşerref ÖNAL (Ankara Üniversitesi)

Necati KARAKAYA (Selçuk Üniversitesi)

Nusret GÜNGÖR (Maden İşleri Genel Müdürlüğü)

Ömer BOZKAYA (Pamukkale Üniversitesi)

Önder ORHUN (Anadolu Üniversitesi)

Reşat ULUSAY   (Hacettepe  Üniversitesi)

Selahattin KADIR  (OsmanGazi Üniversitesi)

Selim KAPUR  (Çukurova Üniversitesi)

Sevim AKYÜZ (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Suna BALCI  (Gazi Üniversitesi)

Şahinde DEMİRCİ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Türker YAKUPOĞLU (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Ülkü YILMAZER  (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Ünal ALTINBAŞ  (Ege Üniversitesi)

Vedii YILMAZ  (Kale Seramik)

Osman Yavuz ATAMAN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Yüksel SARIKAYA (Ankara Üniversitesi)

 

Zehra Semra KARAKAŞ (Ankara Üniversitesi)