Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
16. Ulusal Kil Sempozyumu

Düzenleme Kurulu

DÜZENLEME KURULU

 

Başkan

Süha ÖZDEN

 

Sempozyum Sekreteri

Ayten ÇALIK

 

Üyeler

Ali ALTINTAŞ

Dilek BAŞOĞLU

Kağan KAYACI

Mustafa AVCIOĞLU

 Oya ERENOĞLU

Ozan DENİZ

Özge DİNÇ

Özkan ATEŞ

Sevinç KAPAN

Yasemin ERÇETİN AKYAR

  Yıldız YILDIRIM