Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
16. Ulusal Kil Sempozyumu

Kil Bilimleri Derneği Yönetim Kurulu

KİL BİLİMLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

 

Asuman GÜNAL TÜRKMENOĞLU, Başkan

Şıh Ali SAYIN, Başkan Yardımcısı

Haluk AKGÜN, Genel Sekreter

Zehra Semra KARAKAŞ, Sayman

Hüseyin YALÇIN, Üye

Selahattin KADİR, Üye

İsmail Aydın ARAS, Üye