Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
16. Ulusal Kil Sempozyumu

Amaç

AMAÇ

 

İki yılda bir düzenli olarak yapılan Ulusal Kil Sempozyumunun Onaltıncısı, Kil Bilimleri Derneğinin katkılarıyla,  Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Bu sempozyumların amacı, bir hammadde olarak endüstride bir çok alanda kullanılan killer ve kil mineralleri hakkında gerek üniversiteler ve devlet kurumları gerekse özel sektör tarafından yapılan akademik ve araştırma-geliştirme çalışmalarının bir bilimsel platformda sunulmasını ve tartışılmasını sağlamaktır.