Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
16. Ulusal Kil Sempozyumu

Davetli Konuşmacılar


DAVETLİ KONUŞMACILAR

 

Prof. Dr. Hasan MANDAL, Sabancı Üniversitesi

Doç. Dr. İ. Aydın ARAS, Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Eşref ATABEY, Hacettepe Üniversitesi Medikal Jeoloji ve Mezotelyoma Araştırma ve Uygulama Merkezi