Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
16. Ulusal Kil Sempozyumu

Sempozyum Temaları

SEMPOZYUM TEMALARI

 

Endüstride Kil

Güzel Sanatlar ve Kil

Kil Jeolojisi, Mineralojisi ve Jeokimyası

Kil ve Arkeoloji

Kil ve Çevre

Kil ve Sağlık

Killerde Zenginleştirme

Killerin Fiziko-Kimyasal Özellikleri

Killlerin Jeoteknik Özellikleri

Kozmetikte Kil

Maden Kanunu ve Kil

Nanokil Uygulamaları

Seramik

Sondajda Kil Uygulamaları

Toprakta Kil

Zeolit

Diğer