Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
16. Ulusal Kil Sempozyumu