Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
16. Ulusal Kil Sempozyumu

Önemli Tarihler

ÖNEMLİ TARİHLER

 

Bildiri Gönderme Son Tarihi: 15 Mayıs 2015 (Tamamlanmıştır)

Kabul Mektuplarının Yazarlara İletilmesi: 15-21 Haziran 2015

Erken Kayıtlar için Son Tarih: 21 Haziran 2015

Programın Açıklanması: 20 Temmuz 2015

Sempozyum Tarihi: 2-5 Eylül 2015